Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

soulkill
4738 0ca8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
soulkill
soulkill
Jeśli zupa usunęła nam ponad rok to zaczynamy od nowa?
Reposted fromCruel Cruel viasweetnothingg sweetnothingg

July 10 2015

soulkill
...ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami.
— Carlos Ruiz Zafón - Cień wiatru
Reposted bycristinaa cristinaa
soulkill
soulkill
5461 e4f0
Reposted fromwhocares whocares viamiejmniej miejmniej
soulkill
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio
soulkill

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

July 09 2015

soulkill
soulkill
2269 5718
Reposted fromfoina foina viaBe-Loved Be-Loved
soulkill
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaBe-Loved Be-Loved
soulkill
9576 f00a
Reposted fromaletodelio aletodelio viaBe-Loved Be-Loved
soulkill

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
soulkill
1309 91bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagspgirl gspgirl
soulkill
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viazapachdeszczu zapachdeszczu
soulkill
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin
soulkill

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viairmelin irmelin
soulkill
5307 a621
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin

July 08 2015

6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viafeliscatus feliscatus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl