Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
soulkill
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaalliwantisyou alliwantisyou
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viawrazliwa wrazliwa
soulkill
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakrajes1993 krajes1993
soulkill
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viavstane vstane
soulkill
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaveritas1 veritas1
soulkill
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaveritas1 veritas1
soulkill
Trolltunga, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadonniedarco donniedarco
soulkill
Spokojnie. Ten jedyny, ten wymarzony, ten prawdziwy, ten pisany tylko Tobie już Cię szuka. Daj mu dojrzeć do spotkania z Tobą. Pewnego dnia wszystko się ułoży, łącznie z konstelacją wszechświata, zaistniejecie w tym samym momencie, z tymi samymi pragnieniami, z tą samą chęcią obdarowania się miłością. 
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiewidkaa niewidkaa
soulkill
Spokojnie. Ten jedyny, ten wymarzony, ten prawdziwy, ten pisany tylko Tobie już Cię szuka. Daj mu dojrzeć do spotkania z Tobą. Pewnego dnia wszystko się ułoży, łącznie z konstelacją wszechświata, zaistniejecie w tym samym momencie, z tymi samymi pragnieniami, z tą samą chęcią obdarowania się miłością. 
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiewidkaa niewidkaa
soulkill
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakrajes1993 krajes1993
soulkill
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viavstane vstane
soulkill
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaveritas1 veritas1
soulkill
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaveritas1 veritas1
soulkill
Trolltunga, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadonniedarco donniedarco
soulkill
Spokojnie. Ten jedyny, ten wymarzony, ten prawdziwy, ten pisany tylko Tobie już Cię szuka. Daj mu dojrzeć do spotkania z Tobą. Pewnego dnia wszystko się ułoży, łącznie z konstelacją wszechświata, zaistniejecie w tym samym momencie, z tymi samymi pragnieniami, z tą samą chęcią obdarowania się miłością. 
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiewidkaa niewidkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl