Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

soulkill
Mam nadzieję, że ktoś o Tobie pamiętał w dzień kobiet. I w każdy inny dzień.
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaanncey anncey
Reposted fromnokturnal nokturnal viaanncey anncey
soulkill
Reposted fromcouples couples viaanncey anncey
soulkill
0891 53fe
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
soulkill
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakonwalia konwalia

February 18 2017

soulkill
0244 f77a
soulkill
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viatobecontinued tobecontinued
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadzony dzony
soulkill
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viakonwalia konwalia
soulkill
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaBloodMoon BloodMoon
soulkill
Reposted fromsowaaa sowaaa viabrzask brzask

February 16 2017

soulkill
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaPuszkowa Puszkowa
soulkill
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viabrzask brzask
soulkill
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viasweetnothingg sweetnothingg
soulkill
4738 0ca8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
soulkill
soulkill
Jeśli zupa usunęła nam ponad rok to zaczynamy od nowa?
Reposted fromCruel Cruel viasweetnothingg sweetnothingg

July 10 2015

soulkill
...ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami.
— Carlos Ruiz Zafón - Cień wiatru
soulkill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl